Contributie en lidmaatschappen TC Pagnevaart

Contributies seizoen 2021 Junioren en Senioren

De contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering voorgelegd aan de leden. In de ALV van 24 februari jl. is de contributie voor 2021 door de leden vastgesteld. 

Peildatum voor leeftijd is 1 januari 2021.

 

Lidmaatschappen 2021 

Combinatie Tenniskids (training, mentortennis en competitie)

              € 157,50                          € 241,00             € 211,50 

 

 

Lid per 1-1-2021     Vrijwilligersdiensten
Junioren op 1-1-2021 jonger dan 18 jaar € 72,00   0
Senioren op 1-1-2021 jonger dan 23 jaar € 94,00 7 x € 14 3
Senioren op 1-1-2021 23 jaar of ouder € 142,00 7 x € 21 3
Ondersteunende leden (zonder KNLTB tennispas) € 18,50   0
Competitielidmaatschap (lid bij minimaal 1 andere tennisvereniging) € 29,00   0

 

Lid per 1-7-2021   Vrijwilligersdiensten
Junioren op 1-1-2021 jonger dan 18 jaar € 36,00 0
Senioren op 1-1-2021 jonger dan 23 jaar € 47,00 2
Senioren op 1-1-2021 23 jaar of ouder € 71,00 2
Ondersteunende leden (zonder KNLTB tennispas) € 18,50 0
Competitielidmaatschap (lid bij minimaal 1 andere tennisvereniging) € 29,00 0

 

Lid per 1-9-2021   Vrijwilligersdiensten
Junioren op 1-1-2021 jonger dan 18 jaar € 24,00 0
Senioren op 1-1-2021 jonger dan 23 jaar € 31,50 1
Senioren op 1-1-2021 23 jaar of ouder € 47,50 1
Ondersteunende leden (zonder KNLTB tennispas) € 18,50 0
Competitielidmaatschap (lid bij minimaal 1 andere tennisvereniging) € 29,00 0

 

De contributie wordt voor eind april automatisch geïncasseerd. Je ontvangt altijd voor incasseren éérst een factuur waarin je jouw betaalvoorkeur eventueel nog kunt wijzigen.

Heb je geen machtiging tot automatische incasso afgegeven dan moet de contributie uiterlijk 24 april 2021 op de bankrekening van de vereniging NL 52 RABO 0122 5976 13 zijn bijgeschreven. Ook dan krijg je éérst nog een factuur, om eventueel je betaalvoorkeur te wijzigen.

Opzegging van de contributie dient te gebeuren voor 31 december van het betreffende contributiejaar.

Alle seniorleden, ondersteunen de vereniging door het draaien van 3 vrijwilligersdiensten. Vrijwilligersdiensten bestaan uit: 

  • bardiensten
  • keukendiensten
  • begeleidersdiensten
  • onderhoudsdiensten

De verplichting van vrijwilligersdiensten kan tot 1 april 2021 afgekocht worden (mail naar: penningmeester@tcpagnevaart.nl) voor € 105,-.

Ben je op 1-1-2021, 70 jaar of ouder, dan heb je geen verplichting voor 3 vrijwiligersdiensten, maar mag natuurlijk wel.