Algemene gedragscode en Fair Play


 

Fair Play is van belang in elke sport en dus ook in de tennis- en padelsport. Op en naast de baan/kooi dient iedereen, van recreant tot topspeler, leraar of vrijwilliger, zich integer en respectvol te gedragen.

Als tennis- en padelvereniging hebben we daarom bepaalde normen, waarden en gedragsregels waarbij we verwachten dat leden en bezoekers ze herkennen en naleven. Samen met de KNLTB houden we de volgende gedragsregels aan:

Algemene gedragscode op en rond de tennis en padelbaan

 • Clubgenoten, tegenstanders, trainers en toeschouwers houden zich aan de spelregels en regelementen. Op en om de baan tolereren wij geen onsportief gedrag en onfatsoenlijk gedrag.
 • Clubgenoten, tegenstanders, trainers en toeschouwers moeten het gevoel hebben dat zij zich vrij kunnen bewegen en worden gerespecteerd.
 • Clubgenoten, tegenstanders, trainers en toeschouwers onthouden zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond of andere kenmerken.
 • Niemand wordt tegen zijn of haar wil aangeraakt en er wordt geen fysiek geweld of seksuele intimidatie gebruikt.
 • Clubgenoten, tegenstanders, trainers en toeschouwers gaan netjes met de omgeving om, maken niets stuk en respecteren andermans eigendommen.
 • Clubgenoten, tegenstanders, trainers en toeschouwers spreken elkaar aan op opgepast gedrag en op de schending van de gedragscode.
 • Clubgenoten, tegenstanders, trainers en toeschouwers respecteren andermans privacy en gaan zorgvuldig om met sociale media en het verwerken en verstrekken van gegevens.

Gedragscode voor de tennisouder

Van jongs af aan komen kinderen in aanraking met de normen en waarden van de KNLTB, waarvan sportiviteit een van de belangrijkste is. Samen zijn we verantwoordelijk voor de overdracht van een integere tennis-en padelsport op de nieuwe generaties. Deze gedragscode helpt ouders de juiste bijdrage te leveren aan hun sportende kind en de sport integer te houden.

Een goede tennisouder:

 • Geeft het goede voorbeeld. Gedraagt zich netjes op en rondom de baan. Is altijd sportief en voedt zijn of haar kind ook zo op.
 • Legt niet te veel nadruk op winnen en moedigt het kind aan. Speelplezier is het belangrijkste voor een jong tennissend kind.
 • Valt het eigen kind en dat van een ander niet af. Laat het kind merken dat hij/zij trots op hem/haar is, ongeacht de uitslag van een wedstrijd.
 • Valt de trainer bij en steunt deze in zijn beslissingen.
 • Gebruikt geen fysiek of verbaal geweld. Beledigende of ontmoedigende uitspraken zijn onwenselijk. Als een kind zich onbehoorlijk gedraagt op de baan (schelden, rackets gooien etc.) dient de ouder het kind te corrigeren.
 • Bemoeit zich niet met het spel en de wedstrijd van het kind.

Melden

Maak integriteit, inclusiviteit en ongewenst gedrag bespreekbaar. Mocht je hierover aarzelen, bespreek dit dan met een bestuurslid of stuur een bericht naar de vertrouwenscontactpersoon: [email protected]

Met elkaar zorgen we op die manier voor een veilige, sportieve en integere vereniging!