Clubagenda

September 2020
Woensdagavond Toss Avond
Woensdag 2 19:30 - 22:00
Groen KNLTB Competitie 2020
Zondag 6 09:00 - 12:00
Rode en Oranje KNLTB Competitie 2020
Zondag 6 09:00 - 12:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Dinsdag 8 09:00 - 14:00
Woensdagavond Toss Avond
Woensdag 9 19:30 - 22:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Donderdag 10 18:30 - 23:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Vrijdag 11 18:30 - 23:30
Senioren KNLTB Competitie 2020
Zaterdag 12 09:00 - 17:00
Groen KNLTB Competitie 2020
Zondag 13 09:00 - 12:00
Rode en Oranje KNLTB Competitie 2020
Zondag 13 09:00 - 12:00
Junioren KNLTB Competitie 2020
Zondag 13 09:00 - 14:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Zondag 13 09:00 - 17:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Dinsdag 15 09:00 - 14:00
Woensdagavond Toss Avond
Woensdag 16 19:30 - 22:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Donderdag 17 18:30 - 23:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Vrijdag 18 18:30 - 23:30
Senioren KNLTB Competitie 2020
Zaterdag 19 09:00 - 17:00
Groen KNLTB Competitie 2020
Zondag 20 09:00 - 12:00
Rode en Oranje KNLTB Competitie 2020
Zondag 20 09:00 - 12:00
Junioren KNLTB Competitie 2020
Zondag 20 09:00 - 14:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Zondag 20 09:00 - 17:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Dinsdag 22 09:00 - 14:00
Woensdagavond Toss Avond
Woensdag 23 19:30 - 22:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Donderdag 24 18:30 - 23:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Vrijdag 25 18:30 - 23:30
Senioren KNLTB Competitie 2020
Zaterdag 26 09:00 - 17:00
Groen KNLTB Competitie 2020
Zondag 27 09:00 - 12:00
Rode en Oranje KNLTB Competitie 2020
Zondag 27 09:00 - 12:00
Junioren KNLTB Competitie 2020
Zondag 27 09:00 - 14:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Zondag 27 09:00 - 17:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Dinsdag 29 09:00 - 14:00
Woensdagavond Toss Avond
Woensdag 30 19:30 - 22:00
Oktober 2020
Senioren KNLTB Competitie 2020
Donderdag 1 18:30 - 23:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Vrijdag 2 18:30 - 23:30
Senioren KNLTB Competitie 2020
Zaterdag 3 09:00 - 17:00
Groen KNLTB Competitie 2020
Zondag 4 09:00 - 12:00
Rode en Oranje KNLTB Competitie 2020
Zondag 4 09:00 - 12:00
Junioren KNLTB Competitie 2020
Zondag 4 09:00 - 14:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Zondag 4 09:00 - 17:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Dinsdag 6 09:00 - 14:00
Woensdagavond Toss Avond
Woensdag 7 19:30 - 22:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Donderdag 8 18:30 - 23:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Vrijdag 9 18:30 - 23:30
Senioren KNLTB Competitie 2020
Zaterdag 10 09:00 - 17:00
Groen KNLTB Competitie 2020
Zondag 11 09:00 - 12:00
Junioren KNLTB Competitie 2020
Zondag 11 09:00 - 14:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Zondag 11 09:00 - 17:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Dinsdag 13 09:00 - 14:00
Woensdagavond Toss Avond
Woensdag 14 19:30 - 22:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Donderdag 15 18:30 - 23:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Vrijdag 16 18:30 - 23:30
Senioren KNLTB Competitie 2020
Zaterdag 17 09:00 - 17:00
Groen KNLTB Competitie 2020
Zondag 18 09:00 - 12:00
Junioren KNLTB Competitie 2020
Zondag 18 09:00 - 14:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Zondag 18 09:00 - 17:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Dinsdag 20 09:00 - 14:00
Woensdagavond Toss Avond
Woensdag 21 19:30 - 22:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Donderdag 22 18:30 - 23:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Vrijdag 23 18:30 - 23:30
Senioren KNLTB Competitie 2020
Zaterdag 24 09:00 - 17:00
Junioren KNLTB Competitie 2020
Zondag 25 09:00 - 14:00
Senioren KNLTB Competitie 2020
Zondag 25 09:00 - 17:00
Woensdagavond Toss Avond
Woensdag 28 19:30 - 22:00