Online Algemene Ledenvergadering 2020: dinsdag 31 maart a.s.

19 maart 2020


Het bestuur zoekt, door de coronamaatregelen, naar een werkbare oplossing voor de nog te houden ALV.

Dit wordt in 2020 een Online vergadering via Skype (maximaal 50 deelnemers) op dinsdag 31 maart a.s.

Start om 19.30 uur. 

Extra uitleg (o.a. over Skype) is verstuurd per mail aan alle seniorleden.

Mail is daarnaast ook toegevoegd aan Vergaderstukken ALV

Hieronder de oorspronkelijke volledige agenda van 11 maart jl. met alle bijbehorende vergaderstukken.

Voorgestelde agenda:

  • Opening
  • Vaststelling agenda en ingekomen stukken
  • Terugblik 2019: Sociaal jaarverslag, Notulen ALV 27 maart 2019.
  • Financieel jaarverslag 2019: cijfers, kascommissie, decharge bestuur.
  • Gevraagde besluiten: vaststellen contributie 2020, jubileumlidmaatschappen, vrijwilligersdiensten, online banen afhangen, webcam, overdracht korfbal. 
  • Aan-  en aftredende Commissieleden
  • Rondvraag
  • Sluiting vergadering

Vergaderstukken ALV

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen