Geschiedenis

In 1969 kwamen enkele leden van de Hoevense Tafeltennis Vereniging H.T.T.V. op het idee om een lawn tennisvereniging op te richten. Voordat de oprichtingsvergadering werd gehouden nam de tafeltennisvereniging het initiatief om onder de bevolking van Hoeven een handtekeningen inzameling te houden om zo de animo voor een lawn tennisvereniging te toetsen.

 

Uit deze actie bleek al gauw dat er maar liefst 76 belangstellenden waren, en wel 18 dames, 21 heren, 27 meisjes en 10 jongens. Tijdens een bespreking, gehouden op 21 mei 1969, werd een forum van initiatiefnemers gevormd.Op 4 en 5 oktober 1969 werd een kennismakingstoernooi georganiseerd waardoor de verenigingsvorm meer gestalte kreeg.Na diverse correspondentie met de gemeente Hoeven werd besloten tot de daadwerkelijke oprichting over te gaan. Op maandag 8 juni 1970 werd in het restaurant van het Bosbad Tennisclub Pagnevaart opgericht. De naam is ontleend aan het gelijknamige wandelbos nabij het bosbad Hoeven.

De club begon met 51 leden waarvan 36 senioren en 15 junioren. Gespeeld werd op de 2 tennisbanen van het Bosbad.D.w.z. dat de gemeente 1 baan aan de TC Pagnevaart verhuurde. De huurprijs bedroeg fl 550,- voor de periode van 8 juni tot 1 oktober 1970. Van de tweede baan konden de leden gebruik maken tegen een gereduceerd tarief. Op vertoon van hun lidmaatschapskaart kregen ze een korting van 50% op het normale uurtarief van fl 3,50 tijdens werkdagen en fl 4,50 tijdens het weekend.Voor het seizoen 1971 had de club de volledige beschikking over dezelfde 2 banen en een oefenbaan.

In 1973 wordt het plan opgevat om de bestaande kleedaccommodatie uit te breiden met een kantine. De kleedruimtes werden toen ook gebruikt door de gemengde korfbalvereniging “Springfield”. De gemeente zag echter geen aanleiding om het overdekte terras, “de Serre”, op haar kosten te vergroten.

Vanaf 1 april 1974 had de club de volledige beschikking over alle vier de banen.In 1979 werden er 2 minibanen aangelegd en 10 parkbanken rond de banen gezet.In 1980 werd eindelijk een reeds lang bestaande wens van het bestuur gerealiseerd. Op 20 juni 1980 opende de edelachtbare heer burgemeester Twaalfhoven het nieuwe tennispaviljoen.

In 1988 is baan 5 gereed gekomen.Baan 5 was geheel ontstaan door de zelfwerkzaamheid van eigen leden van de club. Ze hadden met vereende krachten van de twee minibanen een reguliere tennisbaan gemaakt.In het voorjaar van 1992 werden de besturen van de veld sportverenigingen in Hoeven door het gemeentebestuur benaderd om te komen praten over privatisering. De privatisering is in 1995 een feit geworden.