Bericht van de Clubtrainer

Tennisspelregels: hoe zit het nu eigenlijk ???

Vooral tijdens de competitie krijg ik vaak vragen welke regels er gelden in bepaalde situaties op de tennisbaan.

Tennis heeft een complexe en onlogische telling en de vele bijzondere regels maken het er niet gemakkelijker op. Vandaar dat het goed is een aantal bijzondere spelregels/spelsituaties tegen het licht te houden om misverstanden op de baan te voorkomen.

Op de site van de KNLTB kun je alle spelregels vinden. Net als op onze eigen website via Tennis > Tennisspelregels of via de link: Tennisspelregels

Hieronder heb ik de regels verzameld waarover de meeste misverstanden ontstaan. 

MATERIAAL

Waar moet een trillingsdemper geplaatst worden in het racket?

Trillingsdempers mogen uitsluitend worden aangebracht buiten het patroon van gekruiste snaren. Gebruikelijk is onder de onderste breedtesnaar.

Wat als de bal kapot gaat tijdens het spel?

Dan dient het punt te worden overgespeeld. 

Tijdens het spel breekt het racket of een snaar?

Het punt dient gewoon uitgespeeld te worden. Je kunt dus geen aanspraak maken op het spelen van een let.

DE SERVICE

Mag de serveerder in een enkelspel vanachter het deel van de achterlijn tussen de enkelspelzijlijn en de dubbelspelzijlijn serveren? 

Nee dat mag niet. 

Tijdens een dubbelspelwedstrijd raakt de geserveerde bal een netpaal en  daarna het goede servicevak. Is dit een fout?

Ja, bij het serveren geldt dit als een foute service. 

Terwijl de bal in het spel is, rolt een andere bal de baan op. Er wordt een let afgeroepen. De serveerder had daarvoor een fout geserveerd. Mag de serveerder nu een eerste of tweede service slaan? 

Een eerste service. Het hele punt moet worden overgespeeld.

Mag ik onderhands serveren?

Je mag altijd onderhands serveren, de regel is dat de bal direct uit de lucht moet worden geslagen. Je mag de bal dus niet eerst laten stuiten. 

Je maakt een volledige servicebeweging maar mist de bal. Telt dit als een service?

Ja dit telt als een service, dus 2e service of dubbele fout.

De serveerder raakt de ontvanger of de partner van de ontvanger voordat de bal gestuit heeft?

Dit is een punt voor de serveerder. Een service dient altijd eerst te stuiten.

TIJDENS DE RALLEY (Ralley start na de service)

Je vangt een bal op ver buiten het speelveld omdat deze duidelijk uit zou gaan voordat deze de grond raakt, wat gebeurt er nu?

Je verliest het punt. Een bal is pas uit als deze buiten het speelveld de grond raakt.

 Mag ik een bal uit geven nadat ik de bal uit een reflex heb teruggeslagen?

Nadat je een bal hebt teruggeslagen mag je deze nog uitgeven onmiddellijk na de slag.

Mag ik de bal raken voordat deze het net heeft gepasseerd?

Nee, je mag de bal pas raken als deze het net volledig is gepasseerd.

Ik raak de bal nadat deze het net volledig is gepasseerd maar zwaai daarbij met mijn racket over het net. Mag dit?

Ja je mag met je racket over het net zwaaien mits je de tegenstander hiermee niet hindert bij het terugslaan van de volgende bal.

De bal van de tegenstander springt door effect en/of een windvlaag weer terug over het net. Mag ik over het net reiken en de bal alsnog slaan?

Ja dat mag mits je het net hierbij niet aanraakt.

Ik speel de bal buiten de netpalen om en lager dan de bovenkant van het net in het speelveld van de tegenstander. Is dit toegestaan?

Ja dit is toegestaan.

De tegenstander slaat de bal tegen mijn lichaam en stuit daarna terug over het net. Wie wint het punt?

Je tegenstander wint het punt, je mag de bal alleen met het racket raken.

De bal raakt tijdens een slag 2x mijn racket. Wat nu?

Waneer dit niet opzettelijk gebeurd is dit toegestaan.

ALGEMEEN

Het is natuurlijk aan de speler zelf hoe zwaar je de regels hanteert. Een voetfout van 30 cm bij een service van 60km/pu zal weinig voordeel geven maar bij een service van 180km/pu is dit wel degelijk het geval.

Een kind dat in rood speelt en de bal eerst laat stuiten bij de opslag omdat het anders niet lukt moeten we niet erg vinden, hier staat het kunnen spelen duidelijk voorop. 

 

SPELEN ZONDER SCHEIDSRECHTER

Tennis is één van de weinige sporten waarbij op amateurniveau gespeeld wordt zonder scheidsrechter. Dit kan natuurlijk tot de nodige discussies leiden.

Vandaar dat er een aantal richtlijnen zijn opgesteld voor het spelen van partijen zonder scheidsrechter. 

 Als een partij wordt gespeeld zonder scheidsrechter dienen de spelers zich aan de volgende regels te houden:

• Iedere speler is verantwoordelijk voor alle beslissingen aan zijn kant van het net.

• De speler moet onmiddellijk nadat de bal de grond buiten de lijn heeft geraakt “uit” of “fout” roepen en wel zo luid dat de tegenstander het kan horen.

• Bij twijfel moet de speler zijn tegenstander het voordeel van de twijfel geven. Dit betekent dat - op banen waarop geen balafdruk is te zien - elke bal die niet met zekerheid “uit” kan worden gegeven, als “goed” moet worden beschouwd en dat het spel dus doorgaat.

• Als een speler ten onrechte een bal “uit” geeft en zich dan realiseert dat de bal “in” was, moet het punt de eerste keer worden overgespeeld, tenzij de bal voor hem onbereikbaar was (een “scorend punt”), in welk geval het punt voor de tegenstander is. Bij elke volgende onterechte “uit” call verliest de betrokken speler het punt.

• De serveerder moet, hoorbaar voor de tegenstander, vóór iedere eerste service de stand afroepen.

Voor partijen gespeeld op gravelbanen en op andere baansoorten, waarop balafdrukken zijn te zien, dienen de spelers zich, in aanvulling op het bovenstaande, te houden aan de volgende regels:

• Alleen de balafdruk van de laatste slag van een slagenwisseling mag worden gecontroleerd. Controleren van een balafdruk mag ook als een speler het spel onderbreekt maar in een reflex de bal nog heeft teruggeslagen.

• Als een speler twijfelt aan de juistheid van een beslissing van zijn tegenstander kan hij hem vragen de balafdruk aan te wijzen. De speler mag dan naar de andere kant van het net gaan om die balafdruk te bekijken (dus niet om een andere balafdruk aan te wijzen!).

• Als een speler de balafdruk uitveegt geeft hij daarmee aan dat het punt voor zijn tegenstander is.

• Als de speler een bal “uit” geeft, moet hij, onder normale omstandigheden, in staat zijn om de balafdruk aan te wijzen.

• Als een speler ten onrechte een bal “uit” geeft en zich dan realiseert dat de bal “in” was, verliest de speler die “uit” riep het punt.

Verder moeten we er vanuit gaan dat er eerlijk geteld wordt, we weten allemaal hoe moeilijk het is om de bal juist in te schatten dus een foutje is snel gemaakt. Ga er dan ook niet meteen vanuit dat er opzet in het spel is. Ben soepel en probeer er samen uit te komen.

Ik wens iedereen vele sportieve wedstrijden en of je nu wint of verliest……als je na de wedstrijd kunt zeggen dat je elke bal zo goed mogelijk naar de overkant hebt proberen te slaan mag je trots zijn op jezelf.

Met sportieve groet,

Jeroen Melsen 

Nieuws overzicht