Bericht van de Penningmeester

Betaling contributie 2019

In de ALV van woensdag 27 maart jl. is de contributie voor 2019 vastgesteld. Vandaag ontvang je de contributie nota per mail voor dit tennisseizoen. Helaas nog uit naam van Ronald i.p.v. Sander.    In deze nota worden ook de kosten voor afkoop bardiensten ( € 80,-) verwerkt. In week 17, na Pasen wordt de verschuldigde contributie van je rekening geïncasseerd.

Contributie 2019
De ALV heeft de contributies als volgt vastgesteld:

  • Junior lid:                                        € 68
  • Senior tot 23 jaar:                         € 90
  • Senior lid boven de 23 jaar:      € 136
  • Gezinsabonnement:                   € 408

Voor de combinatieabonnementen voor de jeugd doet de vereniging ook een investering in de kosten van de trainingen. Dit om tennis bereikbaar te houden voor al onze jeugdleden. De aanpassing voor inflatie en hogere BTW op de trainingstarieven komen dan ook maar ten dele terug in de 2019 contributie voor de jeugd. Prijzen zijn inclusief (lidmaatschap, training en competitie.)

  • Rood (1) combinatieabonnement:    € 84,50
  • Rood (2) combinatieabonnement:   € 110
  • Oranje combinatieabonnement:      € 192,50
  • Groen combinatieabonnement:       € 203,50

Als je een machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven, dan wordt je contributie rond 23 april, van je rekening afgeschreven. 

Heb je geen machtiging verstrekt dan verzoeken we je vriendelijk om de contributie z.s.m. over te maken naar: NL52 RABO 0122 5976 13 ten name van Tennisclub Pagnevaart. 

Nieuws overzicht